Bahrudin Salihović

Bahrudin Salihovć (1970) je prije rata  sa porodicom živio u selu Voljavica, opština Bratunac, koju napuštaju u maju 1992. godine nakon napada na okolna sela.

Na trasi Marša smrti je proveo devet dana. Da bi preživio, Bahrudin se morao kriti među mrtvim tijelima.

,,Dva mrtva tijela bih prebacio na sebe i namazao se njihovom krvlju. Bio sam spreman na sve samo da ne vide da sam živ.”

Bahrudin je uspio da se domogne slobodne teritorije, ali šest članova njegove porodice nije.

Bahrudinovo svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja.