Behija Hodžić

Behija Hodžić (1965) sa porodicom živi u Suhoj do rata kada je uspjela izbjeći u Kladanj.

Preko 45 članova porodice joj je ubijeno u genocidu, uključujući oca Mehmedaliju(1942) i dva brata, Mevlida (1972) i Mehmeda (1977). Sa porodicom koja je ostala u Srebrenici čula se preko pisama.

„Memorijalu sam donijela mašinicu za brijanje od svog oca, kao i fotografiju njegove odjeće u kojoj je nađen. Brijač je nađen pored njegovog tijela.“

Behija se nada da će predmeti biti poruka budućim generacijama “da se nikada ne ponovi počinjeno zlo.”

Behijino svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja.