Daut Tihić

Daut Tihić (1962) je zajedno sa svojom porodicom mogao svjedočiti šta se dešava i sprema početkom 1992. jer su živjeli u blizini granice sa Srbijom, selo Liješće, mjesna zajednica Skelani.

1993. godine se razdvaja od svog brata Ismeta (1955) i kreće prema slobodnoj teritoriji. Ismet je na tom putu ubijen, a Daut je nakon petnaest dana provedenih u šumi uspio doći do slobodne teritorije. Posmrtni ostaci Dautovog brata ni dan danas nisu pronađeni.

,,Da mi je bar da nađem jednu njegovu kost, da je ukopam. Da mogu doći i proučiti mu Fatihu.’’

Dautovo svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja.