Kadefa Rizvanović

Kadefa Rizvanović (1967) je sa porodicom živjela u selu Voljavica sve dok se početkom rata nisu preselili u Srebrenicu gdje ostaju do jula 1995. Padom Srebrenice muškarci i žene se odvajaju – muškarci pokušavaju doći do slobodne teritorije, a žene borave u Potočarima.

„Muž me samo poljubio i rekao Čuvaj mi djecu,  nikada ga više nisam vidjela.“

U genocidu u Srebrenici joj je ubijeno preko 20 članova porodice, a među njima su i Kadefin suprug Mirsad (1970) i djever Midhat (1974).

Kao posljednju uspomenu na supruga Mirsada, Kadefa je ArhivuMemorijalnog centru Srebrenica na trajno čuvanje ostavila njegovu mašinicu za šišanje.

Kadefino svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja.