Mevlija Smajić

Prijeratno prebivalište Mevlije Smajić (1954) je Pećište, nadomak Potočara.

U genocidu u Srebrenici ubijen joj je suprug Mahmut (1950). Arhivu Memorijalnog centra Srebrenica je na trajno čuvanje poklonila Mahmutove lične stvari: fotografiju njegove odjeće, drvenu tabakeru koju je sam napravio, ličnu kartu i vojnu knjižicu. Mevlija kaže da lični predmeti treba da počivaju upravo tamo gdje su duše žrtava – tu u Srebrenici.

,,Želim da naša djeca i svi posjetioci mogu vidjeti šta smo prošli, koliko je ljudi pobijeno. To je jedina istina, i zato je ovo meni jako važno.“

Mevlijino svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja.