Nura Vranjkovina

Nura Vranjkovina je rođena 1942. godine. U ratu su joj ubijeni suprug Mehmed (1938) i djever Enver (1949).

„Prilikom rastanka sa mužem, rekao mi je „evo ti ovaj moj sat, daj našem djetetu, neka imajuunučad za uspomenu“, a ja sam njemu rekla „daj im ti kad pređeš na slobodnu teritoriju“ na šta je on odgovorio „neću živ preći sigurno“. Uz sat dao mi je i vjenčani prsten.“

Arhivu Memorijalnog centru Srebrenica je na trajno čuvanje poklonila pasoš i sliku svog supruga jer joj je važno da ti predmeti budu tamo, u blizini njihovih mezara.

Nurino svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja.