Ramiza Bešić

Do početka rata, Ramiza Bešić (1970) je sa svojom porodicom živjela u Bratuncu. 1992. godine izbjegli su u Kladanj.

Iako je rat dočekala u Kladnju,  svaki dan je strahovala za život svog oca i sestre. U genocidu u Srebrenici ubijen joj je otac Ramiz Alić (1942).

Jedinu preostalu kopiju fotografije odjeće svog oca koju je dobila prilikom identifikacije u Međunarodnoj komisiji za traženje nestalih (ICMP) Ramiza je priložila Arhivu Memorijalnog centra Srebrenica na trajno čuvanje.

„Ovo želim predati u Muzej da se vidi da se ne zaboravi šta se desilo i da se vidi istina prava. To je jedino što imam.“

Ramizino svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja.