Munir Habibović

Dugo Polje, opština Srebrenica, bilo je prijeratno prebivalište Munira Habibovića (1969) i njegove porodice.

Padom Srebrenice Munir se pridružio koloni za bijeg u Šušnjarima. Njegov put trasom Marša smrti do izlaska na slobodnu teritoriju trajao je šest dana.

U srebreničkom genocidu ubijen je njegov gluhonijemi brat Mirsad (1961) koji je, nakon što je odlučio potražiti zaštitu u bazi Ujedinjenih nacija, istjeran iz autobusa za evakuaciju i ubijen.

Bilo ih je više sa oštećenim čulom sluha i ,,jedan čovjek im je rekao da ti ljudi ne čuju. Uprkos tome bili su istjerani iz autobusa, odvedeni na neka od brojnih stratišta i strijeljani.’’

Munirovo svjedočenje dokumentovano je u okviru multimedijalnog projekta ,,Memento: Fragmenti Srebreničkog genocida’’, kojeg realizuju Centar za postkonfliktna istraživanja i Memorijalni centar Srebrenica.